Jenny Bäfving

Jenny Bäfving, skrivlärare, lektör och författarcoach

 1. Håll dig till reglerna

  av

  romance-och-erotikböcker

  Att sätta sig in i vad som skiljer olika erotiska genrer åt är mer komplicerat än att läsa Krig och Fred. Skillnaden mellan romance och erotic romance är att i förstnämnda fallet träffas kärleksparet och sedan går handlingen ut på att de till slut ska få till det. Detta säger Tiffany Reisz, författaren till The siren. I erotic romance inleds relationen med sex och sedan handlar det om hur paret gradvis blir kära. Vill man ha en ordentlig genomgång av erotikgenrens olika subgenrer och kategorier kan man läsa här.

  In erotic romance, sex is necessary for plot and character development; without it the story wouldn’t make sense. To qualify as a romance, a book must have a Happily Ever After (HEA) for the two main characters. Erotica focuses on a single person’s sexual journey and doesn’t need to have an HEA.”

  Okej? Du behöver ingen HEA om du skriver erotik. Men erotik är inte samma sak som romantic erotica… eller jag menar erotic romance!

  Det finns erotic romance, erotica, sexy romance, bara vanlig romance och på andra änden av skalan finns det ren porr. Alla dessa subgenrer utmärks av på vilket sätt sexet samspelar med intrigen och karaktärsskildringen. I sexy romance finns mycket sex som dock inte har att göra så mycket med resten av handlingen, i porrgenren är resten av handlingen är helt försumbar, det handlar bara om sex. Jag vet att många känner sig kallade att skriva just erotiska böcker så detta kanske kan vara bra att veta. Erotic romance typ Fifty shades of  Gray präglas av att sexet ingår som en elementär del i intrigen och karaktärernas utveckling, snarare än att vara ett nöje som karaktärerna ägnar sig åt när de inte är inbegripna i resten av handlingen. Att på detta sätt använda sex som drivkraft och motor för hela historien är vad som skiljer te x Fifty shades of Gray från resten. Och det är det man ska satsa på…

 2. Så skriver du bättre om sex

  av

  mills and boon

  I takt med att bokmarknaden för erotisk litteratur i spåren av Femtio nyanser av honom exploderat vill fler och fler skriva böcker där sex är huvudingrediensen. Men det är fortfarande inte det lättaste och precis som man kunnat gå kurs i konsten att skriva deckare, fantasy och veckotidningsnoveller kan man nu gå kurs i att skriva erotik. Iallafall om man bor i London och hittar vägen till ”Sh” en sexshop för kvinnor där ett gäng kvinnor (med ganska hög medelålder som det verkar) och skiftande bakgrund sitter fördjupade i sina övningsuppgifter till ljudet av ”raspande pennor, prasslande papper och `and the occasional bit of heavy breathing´”. Kursledaren, redaktör på Mills & Boon förlaget för romance tror att hemligheten till bra sex i bokform ligger i hur sexscenerna laddas på förhand, vad karaktärerna känner innan de har sex och att man förstår varför de vill ha det. Förmodligen en tidsfråga innan liknande kurs drar igång någonstans i Sverige, tippar jag. (Omslaget hämtat från Mills & Boonesuccén The desert chiefs captive wife…)