Här kan man läsa ännu en intressant understreckare, om en bok om bestsellerns historia, Une histoire des best-sellers av Frédéric Rouvillois. Att det inte finns något kardinalknep för att frambringa en kioskvältare är nog de flesta förläggare medvetna om… Det hela handlar om slumpen (manuset till Borta med vinden låg i en låda i flera år innan  författaren Margaret Mitchell fick för sig att det där kanske hon borde skicka iväg till ett förlag), och om tur, och om att litterära kvaliteter inte nödvändigtvis hänger ihop med en boks förmåga att sälja… istället är den där mystiska x-faktorn som gör att det blir storsuccé. Det här med varför en viss bok plötsligt blir storsäljare verkar svårt att förutse. Och vissa böcker passerar ganska obemärkta i vissa länder, för att bli megauppmärksammade och hamna överst på listorna, i andra.