agent

Detta har jag skamlöst snott från förra sidans tips, om hur den litterär agenten ser på inkommande manus.

  • försök inte sälja in ditt manus eller pitcha det för hårt – det är egentligen agentens jobb att avgöra hur projektet ska säljas in
  • håll följebrevet kortfattat
  • skicka inte dina tre första kapitel förrän de är så bra att du inte kan ändra ett enda ord till. Detta är din enda chans 🙂 (Iallafall med just den här agenten.) Så satsa allt du har på att skapa ett gott intryck.
  • undvik en uppgiven eller ursäktande ton i kontakten med agent. Tror du inte på dig själv eller ditt projekt lär inte de göra det heller. Förväntar man sig att bli refuserad kommer det att lysa igenom och ”vi kommer förmodligen att hålla med dig”
  • gör lite research kring agenturen till skickar ditt manus till i förväg. De kanske inte har rätt profil för just dig.