I januari och februari får du tio procents rabatt på lektörsläsningar på manus längre än 240 sidor i dubbelt radavstånd.