Det är intressant att lyssna på en författare som Kerstin Ekman, med sitt litterära förhållningssätt till en genre som deckaren. Just det hon beskriver här, hur hon ser på själva gåtan eller mysteriet som ligger till grund för handlingen – det mörka navet som hon kallar det. Det hon som författare smyger runt, och försöker slå cirklar kring, närma sig, utforska. Och som driver berättelsen; vem, vad, varför? Det är överhuvudtaget intressant att lyssna på en författare så här länge, inte en ny bok som måste göra sin publicitetsrunda och kränga nya boken och är överallt iallafall under en kort tid – utan någon som pratar om författarskapet överhuvudtaget och som har en lång karriär och en stor produktion bakom sig. Men så var det också Litteraturvecka på Sveriges Radio. Detta synsätt på berättelsens kärna som det mörka navet kan man dock applicera på annat än deckare, i de flesta historier finns en hemlighet det där som eldar på, det som vi vill närma oss genom handlingen och som blir bränsle för hela historien.