Astrid Lindgren

Redaktören (och lektören) Astrid Lindgren ger konkret, nyttig, belysande och insiktsfull feedback till aspirerande unga författaren Barbro Lindgren efter att ha läst dennas manus (som dock refuserades men BL fick nog en skjuts i sin författargärning och vann ju sedemera ALMApriset!) Att tänka på varje kapitel som en egen fristående novell, med en egen ”kärna”, det är verkligen ett bra sätt att beskriva den dramatiska kurvan med en dramatisk konflikt. Och att författaren inte riktigt tar ut all den spänning hon kan ur varje episod, utan ”halkar från den ena till den andra” gör att intresset inte vidmakthålls manuset igenom. Tänk på att varje scen ska ha en funktion, mena något med varenda ord. Skrev ett förlag vart utlåtande jag fick ta del av vilket jag tycker är ungefär samma sak. Astrid efterlyser också mer “sting” av manuset BL skickade in. Om det blir för trivialt och man halkar från det enda till det andra mest för att fylla ut sidorna blir det inget “sting”.  Läser man refuseringen finns nästan tillräckligt med vägledning för att göra oss lektörer halvt arbetslösa.