Astrid Lindgren

Redaktören (och lektören) Astrid Lindgren ger konkret, nyttig, belysande och insiktsfull feedback till aspirerande unga författaren Barbro Lindgren efter att ha läst dennas manus (som dock refuserades men BL fick nog en skjuts i sin författargärning och vann ju sedemera ALMApriset!) Att tänka på varje kapitel som en egen fristående novell, med en egen fast “kärna”, det är verkligen ett bra sätt att beskriva den dramatiska kurvan med en dramatisk konflikt. Och att författaren inte riktigt tar ut all den spänning hon kan ur varje episod, utan “halkar från den ena till den andra” gör att intresset inte vidmakthålls manuset igenom. Läser man refuseringen finns nästan tillräckligt med vägledning för att göra oss lektörer halvt arbetslösa.